petak, 23. svibnja 2008.

Otvorenje etno štale


Rečica, 25.svibnja 2008. godine

U etno galeriji Žunac biti će otvorena etno štala, uz tu prigodu biti će i izložba

fotografija dvorca grofova Draškovića u Rečici. Fotografije će izložiti gospođa

Nataša Šafar.

Sam događaj pratit će župni zbor župe sv. Ivana Krstitelja iz Rečice, zbor mladih

Charisma iz iste župe i ženski tamburaški sastav Lađarice.

Sam događaj počinje u 16,00 sati

Nema komentara: